Въпросите, които всеки комуникатор трябва да изследва

0

Ръководство за проучване, анализи и оценка на комуникациите на Института по Връзки с обществеността, Флорида (IPR, Florida, USA),  публикувано през м. март.

Авторите на ръководството, публикувано през месец март тази година, са провокирани от предизвикателствата на изключителната динамика и непрекъсната трансформация на комуникационната среда днес. Необходимостта от изследвания, анализи и оценки на комуникациите е нужна повече от всякога, за да минимизира риска и вземането на емоционални решения, да повиши ефективността и оптимизира резултатите. Анализите показват каква е степента на ефективност на бизнес програмите, дават оценка на приноса на PR-а и неговото уникално въздействие. Увеличаването на скоростта на доставяната и консумирана информация променя начина, по който организациите комуникират. В допълнение към традиционните отговорности на комуникаторите днес се добавят:

УПРАВЛЕНИЕ НА „Say-Do Gap“
Обещанията и действията, които компаниите предприемат в своите програми.

БОРБА С ПОДВЕЖДАЩАТА И НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ
Във време на съмнения и недоверие, корпоративните съобщения, трябва да пробият потока от информация, за да достигнат до своите заинтересовани страни.

МИНИМИЗИРАНЕ НА РЕПУТАЦИОННИЯТ РИСК
Компаниите са изправени пред безпрецедентен контрол в днешната бизнес и социална среда. Ефектите от критичен инцидент с репутацията никога не са били с по-сериозни последствия от сега.

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Сега и в дългосрочен план технологичните промени ще продължат да се ускоряват; напредъкът в изкуствения интелект, поведенческите науки, анализа на големи данни и други области на технологиите ще подобряват начините, по които компаниите се ангажират с техните вътрешни и външни заинтересовани страни.

ГЕНЕРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В PR:
Наблюдаваме демонстрация на високи очаквания за осезаем принос за постигане на положителна финансова възвръщаемост и по-голяма ефективност, за сметка на намалени разходи.

Rъководство има за цел да помогне на всеки  комуникатор да разбере как могат да се прилагат данни, изследвания и анализи за вземането на стратегически решения, подобряването на комуникационното представяне и осигуряване на значими бизнес резултати.

Това което ще намерите в ръководството е:

  • Пет основни компонента на изследване, анализ и оценка
  • Анализ на средата; Поставяне на цели; Разработване на стратегия; Тактическо създаване и активиране; Въпроси, които всеки специалист по комуникации трябва да задава; Оценка и критично подобрение.
  • Оценка на марката и репутацията: ISO 20671.
  • CommTech Инструменти за проучване, анализ и оценка на предприятието.
  • Топ 10 предложения „Трябва да прочете“ за оценка на PR и комуникация от д-р Джим Макнамара.

Ръководството е със свободен достъп.

Share.

Comments are closed.