Въпросите, които всеки комуникатор трябва да изследва

Ръководство за проучване, анализи и оценка на комуникациите на Института по Връзки с обществеността, Флорида (IPR, Florida, USA),  публикувано през м. март.

Авторите на ръководството, публикувано през месец март тази година, са провокирани от предизвикателствата на изключителната динамика и непрекъсната трансформация на комуникационната среда днес. Необходимостта от изследвания, анализи и оценки на комуникациите е нужна повече от всякога, за да минимизира риска и вземането на емоционални решения, да повиши ефективността и оптимизира резултатите. Анализите показват каква е степента на ефективност на бизнес програмите, дават оценка на приноса на PR-а и неговото уникално въздействие. Увеличаването на скоростта на доставяната и консумирана информация променя начина, по който организациите комуникират. В допълнение към традиционните отговорности на комуникаторите днес се добавят:

УПРАВЛЕНИЕ НА „Say-Do Gap“
Обещанията и действията, които компаниите предприемат в своите програми.

БОРБА С ПОДВЕЖДАЩАТА И НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ
Във време на съмнения и недоверие, корпоративните съобщения, трябва да пробият потока от информация, за да достигнат до своите заинтересовани страни.

МИНИМИЗИРАНЕ НА РЕПУТАЦИОННИЯТ РИСК
Компаниите са изправени пред безпрецедентен контрол в днешната бизнес и социална среда. Ефектите от критичен инцидент с репутацията никога не са били с по-сериозни последствия от сега.

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Сега и в дългосрочен план технологичните промени ще продължат да се ускоряват; напредъкът в изкуствения интелект, поведенческите науки, анализа на големи данни и други области на технологиите ще подобряват начините, по които компаниите се ангажират с техните вътрешни и външни заинтересовани страни.

ГЕНЕРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В PR:
Наблюдаваме демонстрация на високи очаквания за осезаем принос за постигане на положителна финансова възвръщаемост и по-голяма ефективност, за сметка на намалени разходи.

Rъководство има за цел да помогне на всеки  комуникатор да разбере как могат да се прилагат данни, изследвания и анализи за вземането на стратегически решения, подобряването на комуникационното представяне и осигуряване на значими бизнес резултати.

Това което ще намерите в ръководството е:

  • Пет основни компонента на изследване, анализ и оценка
  • Анализ на средата; Поставяне на цели; Разработване на стратегия; Тактическо създаване и активиране; Въпроси, които всеки специалист по комуникации трябва да задава; Оценка и критично подобрение.
  • Оценка на марката и репутацията: ISO 20671.
  • CommTech Инструменти за проучване, анализ и оценка на предприятието.
  • Топ 10 предложения „Трябва да прочете“ за оценка на PR и комуникация от д-р Джим Макнамара.

Ръководството е със свободен достъп.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg