Видни личности сформират Обществен съвет към БДВО

Органът ще инициира по-задълбочен разговор за процесите в медийната и комуникационна среда у нас.
Диалогът с институциите и етичните норми в генерирането на информация също попадат във фокуса на работа

В края на април беше сформиран Обществен съвет към БДВО, по инициатива на Управителния съвет на организацията. Създаването му е част от усилията дружеството да запази водещата си роля в развитието на комуникационната общност и за постигане на повече информираност по наболели обществени въпроси като етиката при разпространение на информация, фалшивите новини и манипулации.

БДВО е първата комуникационна асоциация в страната, която създава подобен консултативен орган. Така за подобряване на комуникационната среда в страната ще обединят сили утвърдени PR практици, журналисти, социолози и други.  Богатата палитра от професионалисти от различни сфери, които влизат в него, ще осигури представителност и многообразие от гледни точки. Това от своя страна ще допринесе не само за подобряване на комуникационната среда, а и за имиджа на свързаните с нея професии.

Съветът  ще подпомага и ще консултира и развитието на БДВО, включително и в усилията на дружеството да премахне наложените от някои медии ограничения при споменаването на марки, когато това представлява обществен интерес, подобряване на качеството на медийното съдържание и присъствието на повече положителни новини в медийното съдържание. Към темите, към които съветът ще се насочи, са и подобряване на взаимоотношенията между компаниите, институциите и медиите, нови изисквания към етиката и професионализма и други.

За председател на Обществения съвет беше избран Асен Асенов, директор „Корпоративни комуникации” на ПОК „Доверие” и председател на БДВО в периода 2007-2008 и 2014-2015 г. Заместник-председател на съвета ще бъде д-р Александър Христов, управляващ партньор на ПР агенция Параграф 42 и председател на БДВО в периода 2011 – 2013. В състава му влизат още: Илияна Захариева – настоящ председател на БДВО и директор „Корпоративни комуникации” на А1, Ирина Йорданова – директор „Проекти, публични комуникации и КСО на КРИБ“, Виктория Блажева – директор „Комуникации“, първи вицепрезидент и Diversity Manager на УниКредит Булбанк, Евелина Славкова – социолог, съосновател на социологическа агенция „Тренд“, Жаклин Цочева – директор „Пъблик афеърс и комуникации“ на Кока-Кола HBC България и Кирил Вълчев – журналист, автор и водещ в Дарик радио.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg