Българско дружество за връзки с обществеността приканва своите членове да заплатят годишния си членски внос

Българско дружество за връзки с обществеността приканва своите членове да заплатят годишния си членски внос. Крайният срок за плащане е 30 март 2021 г.

Българско дружество за връзки с обществеността  е най-значимата професионална организация на PR практиците в България, с 25 годишна история и работа за утвърждаване на професията у нас. Като членове на организацията, Вие получавате:

  • достъп до изградената мрежа от PR-практици, споделящи знания опит и подкрепа;
  • преференциални условия за участие в ежегодния конкурс на БДВО – PR Приз;
  • възможност за участие в различни обучения, семинари и уъркшопове, организирани от Дружеството;
  • отстъпки за участие в събития на партньори на БДВО;
  • достъп до ексклузивното издание на БДВО – PRактики.

Размерът на членския внос е както следва:

–                          физически лица  100 лв ;

–                          юридически лица – 300 лв.

Сумата  следва да преведете  по банковата сметка на организацията:

Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05BPBI79401076053201
Основание: Годишен членски внос за 2021 г. и две имена.

В случай, че не заплатите членския си внос до 30 март 2021 г. автоматично ще бъдете изключени от списъка на членовете на Организацията. 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg