Български форум на бизнес лидерите е партньор на PR Приз 2013

Българският форум на бизнес лидерите е партньор на тринадесетото издание на наградите PR Приз 2013. БДВО осигури подкрепа в провеждането на PR Приз 2013 в лицето на БФБЛ, като организацията ще съдейства за популяризирането на наградите сред своите членове и бизнес общността в България.

В рамките на PR Приз 2013 Българският форум на бизнес лидерите ще отличи и със специална награда един от проектите, участващи в конкурса. Признанието цели да насърчи дейността на организациите, инвестиращи в обществено-значими каузи.

Компаниите и НПО, членове на БФБЛ, ще могат да участват в 13-те конкурсни категории на PR Приз на преференциални условия, като размерът на таксата ще е същият като на членовете на БДВО.

БФБЛ е водеща бизнес организация в България, която цели да насърчава социално отговорните практики, които са от полза едновременно за бизнеса и обществото. Понастоящем Председател на организацията е г-жа Мария Шишкова, експерт с дългогодишен опит в управлението на висши управленски кадри, консултиране и обучение в областта на човешките ресурси и мениджърски практики. През годините организацията е реализирала редица проекти и събития за утвърждаване на добрите бизнес дейности. Сред инициативите на БФБЛ са и годишните награди за отговорен бизнес, които през 2013 г. се проведоха за десети пореден път.

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg