Бетина Стефанова от ФЖМК към СУ е стипендиантът на БДВО за 2018 г.

Специална награда за познание се присъжда на Миглена Романова от ВТУ

Betina StefanovaБетина Стефанова от ФЖМК на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е вторият носител на стипендията на БДВО на името на Проф. Тодор Петев. Специална награда за познание и умело използване на фактите и понятията в сферата на комуникациите получава Миглена Романова, студент във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.


Бетина Стефанова – стипендиант на БДВО

Журито избра Бетина Стефанова за стипендиант на 2018 година заради оригиналния творчески подход, с който развива темата за опасността от бързата публичност. „Бетина показва добро познаване на съвременните социални и комуникационни процеси, аналитичност, познаване на творчеството на проф. Петев в съчетание с нестандартна художественост на текста. Нейното „писмо“ от променящата се комуникационна среда до дигиталния гражданин на света е увлекателно и приятно четиво, което провокира към размисъл“, споделя журито, оценило есетата.

Миглена Романова – носител на
специална награда за познание

IMG_20180330_155358Второто издание на конкурса за стипендиант на БДВО събра общо 11 претендента за стипендията от четири университета в страната с комуникационни специалности и дисциплини – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет (НБУ) и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Желаещите кандидатстваха с есе на тема „Опасностите от бързата публичност“.

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО през настоящата година. Стипендиантът ще участва заедно с представители на БДВО в организирането на поне три ключови събития или изяви на дружеството и ще има собствени възможности за публичност, в които да популяризира постижението си. Носителят също така ще спазва и ще има мисията да популяризира етичните принципи в ПР сред своите колеги, за да работи за утвърждаването на стандартни в комуникационната професия от най-ранния етап във формирането на разбирането им за нея.

Припомняме, че стипендията беше създадена в края на 2016 година в памет на учредителя и почетен председател на БДВО – проф. Тодор Петев – и ще бъде връчвана всяка година на български студенти в сферата на комуникациите.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg