БДВО подписа споразумение за сътрудничество с М3 Communications College

0

На 30 май 2014 г. Мануела Дюлгерова – Тотева, заместник-председател на БДВО и Максим Бехар, управител на М3 Communications College, подписаха Споразумение за сътрудничество между двете организации. В рамките на партньорството, членовете на БДВО, които са платили членския си внос за 2014 г. ще ползват 20% отстъпка от цената за участие в курсове на Колежа.

БДВО и М3 Communications College поемат взаимен ангажимент да предоставят информация за своите инициативи и действия, в името на по-доброто образование и квалификация на PR професионалистите, както и да си сътрудничат при подготовката на специален брой на бюлетина “PR Практики”, посветен на специализираното образование по връзки с обществеността.

Споразумението е със срок от една година.

Share.

Comments are closed.