БДВО организира обучение на тема „PR в индустрията”

PR в индустрията

Как да запазим равновесие между организацията и заобикалящата я среда?

Цел на обучението:

Обучението ще ви запознае с дейността на едно предприятие и настоящите фактори и условия, в които то действа. PR функцията играе ключова роля за репутацията на компанията, а PR планът с основание се разглежда като част от стратегическия план на организацията. Ще ви дадем отговор как комуникациите подпомагат успешното позициониране на орагнизацията в заобикалящата я среда, което да й осигури успех и да бъде предпазена от рискове.

Мануела Дюлгерова-Тотева
Мануела Дюлгерова-Тотева

Обучител: Мануела Тотева

Работи в сферата на комуникациите през последните 14 години. От 2010 г. до момента  е PR на Аурубис България, където отговаря за вътрешната и външната комуникация, дарителската програма и кризисни комуникации. С дългогодишен опит в работа с институции, медии, НПО сектор. Мануела е избрана за Председател на БДВО за 2017 г.

Програма:

Място на провеждане – ФЖМК, зала 16

Период на провеждане – 25 март 2016 г.

Начало: 9:30 часа

 

9:30 – 10:30 Представяне
 10:30 – 11:00 Мениджмънт и PR
11:00 – 12:00 Роля на PR функцията в индустриално предприятие
 12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:00 Добри PR практики от индустриалния сектор
14:00 – 15:00 Практически казус
15:10 – 15:40 Дискусия и закриване на обучението

 

Такса участие: 70 лв. редовна цена;  50 лв. за членове на БДВО; за студенти и докторанти, обучаващи се в редовни форми на обучение по “Връзки с обществеността” – безплатно.

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва:
Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
Основание: Такса за обучение от /име на участника/
За обучението можете да се регистрирате като попълните следната форма:

  Име

  Фамилия

  Месторабота

  Позиция

  E-mail

  Телефон за връзка

  Член ли сте на БДВО

  Данни за фактура

  Име на фирма/на физическо лице

  Булстат

  ДДС номер

  Адрес

  МОЛ

  Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

  Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

  Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

  Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

  Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

  От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

  Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

  Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

  За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg