Студентски конкурс „Като Бернайс” на тема „Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало“

0

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за бъдещето на инфлуенсър маркетинга. Насоки за размисъл: Как се става инфлуенсър? Как се остава инфлуенсър? Как се създава лоялна аудитория? Коя инфлуенсър кампания е успешна и какви са измерителите за това? Как компаниите да изберат с какви инфлуенсъри да работят? Каква трябва да бъде една инфлуенсър маркетинг кампания, за да бъде привлекателна за аудиторията? Презентацията може да включва възгледите на студентите каква да бъде университетска програма за тяхната специалност по дисциплина „Инфлуенсър маркетинг“, ако имаха такава.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

-       Илияна Захариева, председател на БДВО

-       Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

-       За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

-       За ментора на екипа победител – грамота.

-       За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 25.11.2019 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури на 29.11.2019 г.

График на представянията

“Като Бернайс” 2019Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала, 29 ноември 2019
Час Участници Ментор Университет
08:30 Радостина Росенова Йордановa
Антония Златкова Велинова
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
08:45 Зара Борисова
Мартин Дамянова
Доц. д-р Александър Христов Университет за национално и световно стопанство
09:00 Изабел Станиславова Иванова
Анна-Мария Ценова Цолова
Силвия Георгиева Соколова
доц. д-р Димитрина Стефанова Югозападен университет “Неофит Рилски”
09:15 Антония Цветкова Танчева
Никол Николаева Цветкова
Теодор Иванов Димитров
ас. д-р Милена Иванова Янкова Югозападен университет “Неофит Рилски”
09:30 Мария Владимирова Пенкова
Ивет Светославова Савова
доц. д-р Евелина Христова Нов български университет
09:45 Ралица Костадинова Манолова
Християна Николаева Делийска
Доц. д-р Александър Христов Университет за национално и световно стопанство
10:00 Борислав Валентинов Дичев
Бетина Костадинова Костадинова
доц. д-р Евелина Христова Нов български университет
10:15 Пламена Георгиева Господинова
Емануила Деянова Гавраилова
Даниел Кирилов Москов
Проф. Д-р Десислава Бошнакова Нов български университет
10:30 Дебора Мирославова Данчева доц. д-р Юрий Проданов Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Share.

Comments are closed.