Стартира програмата от събития, с които БДВО ще отбележи 10-години от подписването на Етичния кодекс на пиар специалистите в България

0

Комисията по етика на БДВО ще представи Кодекса и залегналите в него принципи в разнообразен цикъл от събития и дейности, които ще продължат до края на годината. Очаква се в програмата по отбелязване на годишнината да се включат и другите професионални организации подписали EК.

Потвърдените събития от програмата до този момент са:

21 април  – Семинар с практическа насоченост и дискусия за Етичния кодекс и практики в  НБУ / – начален час – 16.00

25 април 2015 – 15:00 ч. – Майсторски клас в УНСС посветен на Етичния кодек, етиката в професията и етичните практики със студентите в магистърска програма по Връзки с обществеността в катедра “Медии и обществени комуникации”;

16 и 17 май – публични защити на проектите в PR Приз 2015, сред които КЕ ще избере първия носител на специална награда на Комисията по етика. Победителят ще бъде обявен по време на церемонията по награждаване на призьорите в най-престижния комуникационен конкурс в България, която ще се проведе на 20 май 2015 г.;

18-ти май – ФЖМК – уъркшоп “Етична комуникация в онлайн среда”;

19 май  – Дискусионен панел за етиката в публичните комуникации в програмата на 9-ти PR фестивал в България „Дигитален PR – неизбежната трансформация“;

27  май 2015 – 16:00 ч. – Семинар с АСКО, в сградата на Европейската комисия;

28 май –  подписване на Етичния кодекс от членовете и EACD  България и дискусия за етичните и неетични практики в пиар професията;

4-ти юли – Дискусионен панел, посветен на етиката в професията, който ще се проведе в рамките на програмата на Лятната школа по връзки с обществеността 2015 на Департамент “Масови комуникации” на НБУ

7 юли  – Официално отбелязване на 10-годишнината, съвместно с всички организации инициирали и подписали Кодекса.

За тези и всички останали събития и дейности, с които БДВО и Комисията по етика на дружеството ще инициира и организира по повод годишнината на Етичния кодекс, подробности, отразяване и допълнителна информация ще намерите на страниците на PRактики и всички други комуникационни канали на дружеството.

Share.

Comments are closed.