PR Приз

Идеята за конкурс, който оценява постиженията на PR специалистите в България, е започва да се обсъжда за първи път през 1999 г., когато се провежда пилотна анкета на БДВО и се дефинират конкурсните категории и наградите на организацията. Две години по-късно, през 2001 г. се провежда и първият конкурс PR 2000. От 2003 година конкурсът се провежда под името PR Приз. През настоящата 2014 г. участниците в ПР приз ще се състезават в 13 конкурсни категории, които са същите, както в предходната година: Корпоративан ПР кампания; CSR – стопански сектор; CSR – нестопански сектор; ПР проект в публичен сектор; Зелени комуникации и градска среда; ПР проект за вътрешни комуникации; ПР проект за продукт или услуга; Специално събитие; ПР проект на медия; Кризисен ПР; Онлайн кампания или проект; Имиджмейкинг; Политически ПР. Както и една специална категория – Студентски ПР проект. В последното издание през 2013 г. за наградите се състезаваха 54 проекта на ПР агенции, Корпоративни отдели, НПО-организации, публични институции и др.