PR Приз

Идеята за конкурс, който оценява постиженията на PR специалистите в България, започва да се обсъжда за първи път през 1999 г., когато се провежда пилотна анкета на БДВО и се дефинират конкурсните категории и наградите на организацията. Две години по-късно, през 2001 г. се провежда и първият конкурс PR 2000. От 2003 година конкурсът се провежда под името PR Приз. До 2017 г., включително,  участниците в ПР приз се състезаваxa в 13 конкурсни категории – Корпоративna ПР кампания; CSR – стопански сектор; CSR – нестопански сектор; ПР проект в публичен сектор; Зелени комуникации и градска среда; ПР проект за вътрешни комуникации; ПР проект за продукт или услуга; Специално събитие; ПР проект на медия; Кризисен ПР; Онлайн кампания или проект; Имиджмейкинг; Политически ПР, както и специална категория за студенти – Студентски ПР проект.

През 2018 г. за първи път отличия ще се връчат и в още три конкурсни категории – Комуникационна кампания за работодателска марка, Комуникационна агенция на годината и Вътрешен комуникационен отдел на годината.