Покана за Общо събрание на БДВО на 31.01.2019 г.

0

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството и в изпълнение на приетата от Общото събрание програма за дейността на БДВО през 2017 г., Управителният съвет на БДВО свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31 януари 2019 г., четвъртък, от 16:00 ч. в зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Московска“ 49.

 

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1.             Отчет за дейността на БДВО за 2018 г.

2.             Отчет за работата на Комисията по етика през 2018 г.

3.             Избор на членове на Управителен съвет

4.             Избор на председател на БДВО за 2019 г.

5.             Избор на председател на БДВО за 2020 г.

6.             Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика

7.             Приемане на програма за дейността на дружеството за 2019 г.

8.             Разни

 

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2018 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

 

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос за 2018 г. (в случай че не са го направили до този момент), както и този за 2019 г., в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

31.12.2018 г.

Share.

Comments are closed.