До 2005 г. БДВО спазваше приетият през 2000 г.Кодекс на професионалните стандарти на БДВО.

През 2005 г. БДВО бе една от организациите, която съвместно с Българска Асоциация на ПР Агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС и членовете на IPRA в България се обединиха около инициативата за създаване на единен Етичен кодекс на ПР специалистите в България.

Етичният кодекс на ПР специалиститe в България бе развит на базата на Кодексите, приети от четирите асоциации (БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС и IPRA България), Етичния Протокол на Global Alliance и Кодекси на национални ПР организации.

На 7 юли 2005 г. в Гранд Хотел София председателите на БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ подписаха Декларация за приемане на единния Етичен кодекс на ПР специалиститe в България.

За да видите пълните документи, моля изберете връзките по-долу:

Етичен кодекс на ПР специалистите в България

Декларация – Етичен кодекс на ПР специалистите в България