Йордан Йорданов е Business Sales Executive в Yettel България с над 15 години професионален опит в сферата на продажбите.

В кариерен план, Йордан се е занимавал с В2В и В2С продажби, както в телекомуникационния, така и във финансовия сектор.

През 2018 г., става част от Business Sales & Marketing екипа на Yettel България, като основен фокус в работата му е привличането и задържането на клиенти.

Йордан е отличен като “Business Sales Top Performer” на компанията за 2020 г.