XIII Академичен омнибус „Комуникация в условията на кризи“

IMG_6389В рамките на Десетия PR фестивал се състоя и XIII aкадемичен омнибус на тема „Комуникация в условията на кризи“. Негов организатор бе Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ.13240753_10154498174394796_8666607420328128553_n
Омнибусът започна с встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, председател на БААК и съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността и с кратко приветствено слово от Иван Върбанов – главен секретар на СБЖ.
По време на омнибуса, проф. дфн Иванка Мавродиева говори по темата за дигиталните комуникации – да ги възлагаме или да ги управляваме вътрешно, а Асен Асенов повдигна интересен въпрос – “Комуникационната криза – новото нормално?”. Управлението на очакванията като един от основните проблеми в отношението ПР агенция и клиент – беше темата, представена от д-р Александър Христов, а доц. д-р Стефан Серезлиев постави въпроса за креативност по време на кризи при клиента и комуникационната агенция.13221501_10154498174659796_4692952780719532341_n

След дискусия по представените теми доц. д-р Георги Калагларски говори за комуникацията елит – публики: рефлексии и деформации, а проф. дфн Милко Петров представи темата “Комуникационните недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност.” От своя страна, доц. д-р Чавдар Христов представи научен доклад, посветен на темата “Глобализация на репутационните кризи: дигитализация и изтичане на информация”.
Академичният омнибус завърши със заключителна дискусия.
Събитието се организира с медийното партньорство на електронните научни списания „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/), както и с подкрепата на изворна вода RILANA®.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg