“The Art of Presentation” с Praktika и БДВО

Първият съвместен семинар на Българското дружество за връзки с обществеността и Praktika беше на тема “The Art of Presentation” и се проведе на 23 и 24 април 2019 година. Радослав Бимбалов – собственик на рекламна агенция The Smarts и основател на Praktika – платформа за обучения и събития с водещи имена в сферата на комуникациите, разкри пред участниците тайните на убедителната и завладяваща презентация.
По време на първия модул беше представено на теория в какво се състои силата на доброто презентиране, какви са 20-те правила на добрата презентация и как се използват визуални материали. Участниците получиха практически задачи, които представиха на втория ден от обучението си и за които беше дадена обратна връзка от лектора. Така желаещите да подобрят своите презентационните умения, освен теория, имаха възможност да се включат и в практическо занимание, с което да усвоят убедителното представяне в рамките на времеви ограничения.
“The art of Presentation” беше създадено специално за всички, на които им предстои да участват в презентациите „на живо“ на ПР Приз 2019, за да представят убедително резултатите от своите кампании и да завладеят публиката.
Обучението се проведе в The Site Media office.
БДВО и Praktika планират последващи обучения по актуални за общността теми.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg