БДВО организира workshop на тема „Sales in PR“


Българското дружество за връзки с обществеността организира workshop на тема “Sales in PR”, което ще се проведе на 16 април (събота) от 10 ч.

Workshop-ът е предназначен както за професионалисти с дългогодишен опит, така и за студенти, като основен фокус ще бъде поставен върху знанията, придобити от практиката в сферата на продажбите на специалист с дългогодишен опит, симулации от реалната бизнес среда, както и какво прави една сделка успешна.

Лектори:

Йордан Йорданов, Business Sales Executive, Yettel България


Йордан Йорданов е Business Sales Executive в Yettel България с над 15 години професионален опит в сферата на продажбите.

В кариерен план, Йордан се е занимавал с В2В и В2С продажби, както в телекомуникационния, така и във финансовия сектор.

През 2018 г., става част от Business Sales & Marketing екипа на Yettel България, като основен фокус в работата му е привличането и задържането на клиенти.

Йордан е отличен като “Business Sales Top Performer” на компанията за 2020 г.

Преслава Паунова, Директор “Реклама – Външни комуникации”, Медийна Група България

Преслава Паунова е Директор “Реклама – Външни комуникации” в Медийна Група България – най-големия издател на печатни медии в страната и една от водещите онлайн информационни групи. Кариерата на Преслава започва с участието ѝ в стажантската програма на отдел Маркетинг в издателството, а половин година по-късно се премества в Рекламния отдел като мениджър продажби на дигиталните канали в групата.

През 2019 г. поема ръководството на отдела, като отговаря за рекламата във всички издания на Медийна Група България – печатни и онлайн, специални проекти, като работи индивидуално с повече от 300 компании.

Преслава има един основен принцип в продажбите – трябва да вярва в продуктите, които предлага.

 

Програма

Дата: 16 април (събота)

Час: 10:00 – 12:00 ч.

Място: зала „Булевард 138“

10:00 – 10:10
Откриване

Анита Бедин – необходимостта комуникационните специалисти да имат търговски умения, какво ще им даде този workshop

10:10 – 10:50   
Основни принципи на продажбите и как да ги използваме в комуникациите

Oсновен лектор Йордан Йорданов, Business Sales Executive, Yettel.

Mедиатор Анита Бедин БДВО

– Проучване на клиента

– Cold contact

– Small talk

– Up sale

– Преговори

10:50 – 11:30   
Симулация

– Нов клиент

– Настоящ клиент

– Up sale

– Ice breakers

11:30 – 11:45
Как да продаваме съдържание на медиите – Преслава Паунова,
Директор “Реклама – Външни комуникации”, Медийна Група България

11:45 – 12:00    
Q&A

12:00 
Закриване

Такса участие:

– за членове на БДВО (безплатно)

– за нечленове – 80лв.

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва:

Юробанк България (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01

Основание: Такса за обучение от /име на участника/

За обучението можете да се регистрирате като попълните следната форма:

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg