Преслава Паунова е Директор “Реклама – Външни комуникации” в Медийна Група България – най-големия издател на печатни медии в страната и една от водещите онлайн информационни групи. Кариерата на Преслава започва с участието ѝ в стажантската програма на отдел Маркетинг в издателството, а половин година по-късно се премества в Рекламния отдел като мениджър продажби на дигиталните канали в групата.

През 2019 г. поема ръководството на отдела, като отговаря за рекламата във всички издания на Медийна Група България – печатни и онлайн, специални проекти, като работи индивидуално с повече от 300 компании.

Преслава има един основен принцип в продажбите – трябва да вярва в продуктите, които предлага.