PR Summer Camp 2021 ще е на Драконова лодка на езерото Панчарево

На 28 август 2021 г. от 10:30 ч. БДВО организира за своите членове и приятели PR Summer Camp на езерото Панчарево, където ще се насладят на едно нетрадиционно приключение, изпълнено с незабравими преживявания – драконова лодка.

Състезанието.
Обикновено екипажът в една драконова лодка се състои от 22- ма човека, от които 20 гребци, един водач и един барабанист, който определя ритъма на загребването с греблата. Неговата роля е изключително важна, тъй като ключът на успеха на всеки отбор е синхрон на движенията на загребване. Разпределянето на местата е според габаритите на участниците, като най обемистите се разполагат в най широката част на лодката. Всички седят по двойки в лодката, като едните загребват от ляво, а другите от дясно на борда. Първата двойка гребци, определя темпото на отбора и отборната скорост. При драконовите лодки няма значение кой какви спортни умения има, тъй като водещ е отборният синхрон и следване на командите от инструктора.

Състезанието с драконови лодки са включени от ЮНЕСКО в списъка на шедьоврите на устното и нематериалното културно наследство.

Необходима екипировка: дрехи за преобличане (под тях може и бански костюм)
Такса: 30 лева за членове, 70 лева за нечленове. Членовете на БДВО ползват преференциална такса и за придружители.

Моля, заявете Вашето присъствие на: office@new.bdvo.org

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg