Публичен регистър на БДВО на комуникационните специалисти, подписали Етичния кодекс на ПР специалистите в България

Настоящият публичен регистър е създаден след решение на Общото събрание на БДВО, проведено на 21.11.2014 г. В Регистъра могат да бъдат включени изявилите желание колеги, отговарящи на следните критерии:

  1. Членове на БДВО;
  2. Членове на всички организации в България, приели Кодекса, след като удостоверят своето членство в тях;
  3. Членове на международни организации на комуникационни специалисти;
  4. PR практици, преподаватели, комуникационни специалисти, които не членуват в изброените организации, но отговарят на условията за членство в БДВО, съгласно Устава на Дружеството.