От 6 април 2021 г. стартира процедурата по набиране  на проекти за конкурса PR Приз 2021, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Компании, агенции, неправителствени  организации и институции  могат да кандидатстват с реализираните от тях проекти  в периода от 01.01.2020 г. до 30.03.2021 г.  Конкурсните категории, в които ПР практиците ще се състезават тази година,  са 17 на брой и включват корпоративни кампании, CSR, събития и други.

Важните дати в конкурса са:

• Приемане на проектите: 7 април – 28 май 2021 г. 

• Журиране по първите три критерии за оценяване: 31 май – 04 юни 2021 г.

• Публично онлайн представяне на кампаниите пред жури05 – 06 юни 2021 г.

Кандидатите ще бъдат уведомени по имейл за часа и деня на презентиране, не по-късно от 31 май 2021 г.

• Обявяване на победителите – месец юни 2021 г.

Повече информация за условията ще намерите в ПЪЛНИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА PR ПРИЗ 2021.