От 18 май 2020 г. стартира процедурата по набиране  на проекти за конкурса PR Приз 2020, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Компании, агенции, неправителствени  организации и институции  могат да кандидатстват с реализираните от тях проекти  в периода от 01.01.2019 г. до 30.03.2020 г.  Конкурсните категории, в които ПР практиците ще се състезават тази година,  са 14 на брой и включват корпоративни кампании, CSR, събития и други.

Важните дати в конкурса са:

• Приемане на проектите: 18 май – 18 юни 2020 г.

• Журиране по първите три критерии за оценяване: 19 юни – 26 юни 2020 г.

• Публично онлайн представяне на кампаниите пред жури: 27 – 28 юни 2020 г.

Кандидатите ще бъдат уведомени по имейл за часа и деня на презентиране, не по-късно от 24 юни 2020 г.

• Обявяване на победителите – края на месец юни 2020 г.

Повече информация за условията ще намерите в ПЪЛНИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА PR ПРИЗ 2020.