Специални издания

Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

БДВО инициира издаването на специални броеве на бюлетина, посветени на актуални и важни теми от сферата на комуникациите. За да видите специалните изданията на “PRактики”, моля изберете връзките по-долу:

 

PRактики, 63 брой, 14 ноември 2012 г. 

Пети специален брой на информационния бюлетин на БДВО “PRактики”

Посветен на темата “Комуникациите в туризма”

 

PRактики, 46 брой, 05 март 2012 г.

Четвърти специален брой на информационния бюлетин на БДВО “PRактики”

Посветен на темата “Underground комуникационни практики”

 

PRактики, 40 брой, 12 декември 2011 г.

Трети специален брой на информационния бюлетин на БДВО “PRактики”

Посветен на темата “Финансовата система в България – комуникация на кризата”

 

PRактики, 34 брой, 26 септември 2011 г.

Втори специален брой на информационния бюлетин на БДВО “PRактики”

Посветен на темата “Околна среда и комуникационни практики в тежката индустрия”

 

PRактики, 30 брой, 12 юли 2011 г.

Първи специален брой на информационния бюлетин на БДВО “PRактики”

Посветен на шестгодишнината от подписването на Етичния кодекс на PR специалистите в България.

Вашият коментар