PRактики

Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

PRактики 2018 г.

PRактики 2017 г.

PRактики 2016 г.

PRактики 2015 г.

PRактики 2014 г.

PRактики 2013 г.

PRактики 2012 г.

PRактики 2011 г.

PRактики 2010 г.

Специални издания