Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

Специално издание на PRактики, посветено на юбилея на Нели Бенова

PRактики 2018 г.

PRактики 2017 г.

PRактики 2016 г.

PRактики 2015 г.

PRактики 2014 г.

PRактики 2013 г.

PRактики 2012 г.

PRактики 2011 г.

PRактики 2010 г.

Специални издания