Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

За да видите изданията от 2018 г., моля изберете връзките по-долу:

 

PRактики, брой 167, 23.11.2018 

PRaктики, брой 165, 06.06.2018 г.

PRaктики, брой 164, 21.05.2018 г.

PRaктики, брой 163, 03.05.2018 г.

PRaктики, брой 162, 21.04.2018 г.

PRaктики, брой 161, 31.03.2018 г.

PRaктики, брой 160, 15.03.2018 г.

PRактики, брой 159, 16.02.2018 г.

PRактики, брой 158, 19.01.2018 г.