MidWeek PR Winter Party 2023

Българско дружество за връзки с обществеността (#БДВО) и Българска асоциация на ПР агенциите (#БАПРА), имаме удоволствието да Ви поканим на Новогодишно парти!
Да зададем #PR тенденциите на 2023 с #нетуъркинг парти заедно 🙂
Двете организации очакват своите членове:
🔸️ MidWeek PR Winter Party 2023
🔸️ 08.02.2023, сряда
🔸️18:30 ч.
🔸️ клуб “Грамофон”,
ул. “Будапеща” 6, София 1000
❗️ Такса вход:
• за членове: 30 лв.
• за нечленове: 45 лв.
❗️Потвърждение за присъствие:
Само с предварително заплащане по банка на входна такса (съответно 30 лв. /45 лв.) в срок до 07.02.2023.
Напомняме на членовете на организациите да заплатят предварително по банков път членския си внос за 2023 г.
➡️ За членове на БДВО:
Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05BPBI79401076053201
➡️ За членове на БАПРА:
сметка: BG13STSA930000034292
BIC: STSABGSF
Банка ДСК АД
Основание: Годишен членски внос за 2023 г. и две имена

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg