Intelday Solutions – 13 години на българския PR пазар

На 7 юли т.г. една от водещите агенции на PR пазара в България навърши 13 години. PR агенция Intelday Solutions е създадена през 2001 г., като в портфолиото си предлага стратегически комуникации, връзки с институциите, застъпничество, политически комуникации, корпоративна дипломация, управление на риска за корпоративната репутация и съвети за корпоративна социална отговорност.

Екипът на агенцията е работил за общо над над 115 проекта за почти 80 клиента, сред които международни организации (Световна банка, ЕК, УНИЦЕФ), министерства и държавни агенции, компании от сферата на здравеопазването, фармацията, телекомуникациите, медиите, финансите. Освен в България, има опит и в в Косово, Босна и Херцеговина, Малта, Естония, Португалия. Всички служители на агенцията работят pro bono по проекти, които намират за предизвикателни и вдъхновяващи.

Intelday Solutions е двукратен носител на Световна златна награда за ПР на IPRA, има номинация за най-добра регионална кампания в Югоизточна Европа на престижния конкурс SABRE и е първата българска агенция с номинациия за награда от ООН. Кампании на агенцията са отличавани с награди от Българската асоциация на ПР агенциите. Случаи от практиката на агенцията могат да бъдат намерени на адрес: www.intelday.com.

Основател и двигател на успеха на агенцията е Деница Сачева, според която: “Да работим за каузи и социални проекти смятаме за наш дълг. Защото за нас корпоративната социална отговорност не е услуга,която продаваме, а пример, който самите ние трябва да даваме”

Деница Сачева е експерт по комуникации, завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Министерство на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса и в Министерство на здравеопазването. Хоноруван преподавател в Нов български университет по политически комуникации. Член на Международната асоциация на ПР агенциите (IPRA), както и на Европейската асоциация на директорите по комуникации (EACD). Заместник – председател на БАПРА, избрана за председател за периода 2015 -2017 г. Наскоро беше отличена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с награда за гражданска позиция, предизвикваща дебат. Известна е с това, че като експерт по комуникации винаги защитава непопулярни каузи и е готова да застане срещу течението, когато трябва. Девизът й е край + смелост = начало. Блогът й е на адрес denitsa33.blogspot.com. Деница Сачева е член на журито на PR приз 2004.

Българско дружество за връзки с обществеността поздравява екипа на Intelday Solutions и желае на агенцията още много и все по-успешни години работа!

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg