Employer Branding REstart Vol 2

Employer Branding REstart Vol 2  – онлайн бизнес събитие за управление на „Работодателската марка“

Виртуалният форум събра лектори от няколко международни компании в рамките на 2 дни с истории “от бизнеса за бизнеса”.  Над 400 участници проследиха презентациите и участваха в дискусиите на форума, като общо в двата дни е отбелязана гледаемост от над 50%.  Лектори на форума бяха:

 • Антонио Григоров – мениджър “Човешки ресурси”Sitel Bulgaria  “Recruiters are…
 • Стефания Дунчева – HR ДиректорTELUS International Europe
 • Захарина Вецева – Директор Корпоративни комуникации и КСОTELUS International Europe “Задържане и развитие на служители. Добри практики в социално-корпоративната отговорност”
 • Филип Батоев – Специалист “Работодателска маркa”, Bosch.IO
 • Ивайло Янев – Мениджър “Комуникации”, Bosch.IO     “Employer Branding в условията на дигитализация”
 • Рада Йосифова – Директор “Човешки ресурси”, Raiffeisenbank
 • Владимир Махнев – Началник отдел “Дигитална трансформация и иновации”, Raiffeisenbank   Влияние на иновациите върху служителското преживяване в Райфайзенбанк
 • Maрия Манолова, HR Manager, Milestone Systems   Да бъдеш Agile организация
 • Chris Powell – The Event Expert (UK)  Virtual Еvents and In-Person Events in the new normal
 • Levent Korkmaz, CEO на Begital и бизнес консултант и партньор на Salesforce в България, Директор Дигитална трансформация в PMI Bulgaria Chapter  Becoming Digital in a New World: Future of Audiences & Virtualization Trends
 • Елена Спирина – Управляващ директор, Party Management:  Как да правиш събития в новата реалност. Предизвикателства, провали и победи в 18 стъпки. Справяне с предизвикателството „Екип“ в малка компания.

 

Това е второто издание на публичното бизнес събитие от поредицата Business Talks на PARTY MANAGEMENT, което е вдъхновено от успеха на онлайн събитието “Employer Branding REstart: Challenges After The Crisis”, в което своя опит споделиха топ мениджъри от компании като Sutherland Global, LuxoftBulprosМMSolutions и лектори от бизнеси в помощ на HR и PR индустрията като H-Vision, Zebra Digital и PARTY MANAGEMENT.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg