Edelman Trust 2020: Доверието и Covid-19

Актуализираният Edelman Trust Barometer 2020 разкрива забележителна промяна в пейзажа на обществено доверие: възход на доверието в правителствата, осветяване на социалните неравенства, възраждане на медиите и неправителствения сектор, спад на доверието в бизнеса.

Свидетели сме на поразително завръщане на правителството: при 65% доверие (+11 пункта от януари), обществата разчитат на правителствата си да ги защитят по начин, който не се е наблюдавал от Втората световна война.

Нещо повече, респондентите искат правителството да ръководи дейността във всички сфери на отговор на пандемията: пряко свързани с пандемията (73%); подпомагане на хората да се справят с пандемията (72 %); информиране на обществеността по темата (72 %); осигуряване на икономическа помощ и подкрепа (86 %); и връщане на страната към нормалното (79 %). Мнозинството (61 %) са склонни да се откажат от неприкосновенността на личната си информация, свързана със здравето и местоположението си, за да помогнат за ограничаване на разпространението на вируса. Трима от четири респондента смятат, че ограниченията на свободата на движение, свързани с пандемията, вече са напълно разумни и подходящи. Доверието в правителствените лидери се е покачило с 13 пункта до 61 %, което ги „облича“ с повече доверие от изпълнителните директори (58 %). „Изправени пред една от най-големите здравни и финансови кризи в историята, хората се обръщат към своите правителства за лидерство и надежда“, според Ричард Еделман, изпълнителен директор на Edelman.

Обществени страхове

Въпреки високото доверие в правителството, изглежда, че пандемията осветява сериозно системното неравенство. Според Edelman Trust Barometer 2020 г. през януари нарастващото чувство за несправедливост на обществената система води до недоверие към институциите. Актуализираното проучване показва, че 67 % от анкетираните смятат, че хората с по-ниско образование, по-малки доходи и ресурси носят непропорционално голяма тежест от страданието покрай пандемията, в по-висок риск от разболяване са, а повече от половината са много притеснени от загуба на работа, при по-продължителна пандемия.

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненоважната роля за медиите и НПО

Търсенето на надеждна информация, свързана с пандемията, доведе до завръщането към медии, работещи по най-добрите стандарти на журналистиката. Доверието в тях и в източниците им на новини отбеляза сериозен ръст, особено традиционните медии (+7 точки) и собствените медии (+8). Опасенията от разпространение на фалшиви новини сред 67% от анкетираните доведе до търсене на качествена журналистика. Все по-важно е да се чуват мненията на експертите, като са търсени тези, които са облечени в най-голямо доверие: лекари – 80%, учени 79%, здравни власти 71%.
Доверието в неправителствените организации отново е във възход, като очакванията към тях са големи: грижа за тези, които страдат; събиране на дарения за борба с пандемията; координиране на местните усилия за подкрепа на най-уязвимите членове на общностите.

trust in media

 

 

 

 

 

 

 

Да разчитаме ли на бизнеса?
Въпреки повишаването на доверието в бизнеса – 62 %, пандемията освети няколко сфери, за които хората изпитват дълбока загриженост: половината от респондените смятат, че бизнесът работи лошо, посредствено или не успява да постави хората пред печалбата си; само 43 % смятат, че компаниите защитават достатъчно служителите си от Covid-19, а 46 % не вярват, че бизнесът помага на по-малките доставчици и на бизнес клиентите си да останат активни.
Негативното представяне на бизнеса се вижда и в лошата оценка за изпълнителните директори. Едва 29% от респондентите смятат, че изпълнителните директори вършат изключителна работа в отговор на изискванията, поставени от пандемията, в сравнение с учените (53 %) и държавни лидери (45%). За да увеличи доверието в себе си, бизнесът трябва да се съсредоточи върху решенията, а не да продава, като респондентите призовават частния сектор да си сътрудничи с конкурентите и заедно да дефинират целите си за борбата с пандемията и да преминат към производство на маски, респиратори и други стоки, които са в недостиг поради кризата.

Към новото нормално
Обществото иска да види истинско партньорство между правителството и бизнеса, за да се върнат хората на работа и да се съживи икономиката. Здравето и безопасността са от първостепенно значение. Повече от две трети от анкетираните (67 процента) поставят спасяването на живота с приоритет пред спасяването на работни места, а 75 % смятат, че изпълнителните директори трябва да бъдат предпазливи при възстановяването на дейността си, дори ако това означава да чакат по-дълго, за да отворят отново работните места.

Вижте цялото проучване 2020 Edelman Trust Barometer Spring Update

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg