“CSR: КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН ДИАЛОГ”

Организиран от Българската академична асоциация по комуникации (БААК); списание Медиите на 21 век (newmedia21.eu); Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК – СУ “Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ

25 юни, сряда, ФЖМК,

11,00 ч – 14,00 ч

1. Академични предизвикателства пред CSR. Проф. дфн Милко Петров, СУ “Св.Климент Охридски”;

2. CSR и бранд журналистика. Проф. д-р Маргарита Пешева, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”;

3. CSR и моден бизнес. Проф. д-р Любомир Стойков, УНСС/СУ, д-р Мария Николова, УНСС/СУ;

4. Медии и социална отговорност. Доц.д-р Теодора Петрова, СУ “Св.Климент Охридски”;

5. Непукизмът на елита. Доц.д-р Георги Калагларски, ВСУ;

6. Публичност и CSR. Д-р Александър Христов, УНСС;

7. Бранд и CSR: комуникационни граници и перспективи. Д-р Стефан Серезлиев, НБУ;

8. CSR: публични комуникации и бизнес решения. Д-р Светлана Станкова, СУ “Св.Климент Охридски”;

9. СSR като елемент от антикризисния комуникационен мениджмънт, Асен Асенов, докторант, УНСС, председател на БДВО.

10. Корпоративната социална отговорност в здравеопазването и дигиталната среда (Case Study)”. Д-р Петър Велев, управител на Екофарм и член на Борда на Българския форум на бизнес лидерите.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg