CSR: Въстановяване и нови перспективи за устойчиво развитие на бизнеса

На 08 юни 2021 ще се проведе третата конференция CSR: Въстановяване и нови перспективи за устойчиво развитие на бизнеса, организирана от платформата My Success. Членовете на БДВО с преференциални условия за присъствен билет

През 2021г. Европа планира икономическо възстановяване и едновременно постигане на стратегическата цел за въглероден неутралитет до 2050. Зелената сделка за опазване на околната среда и преминаване към зелена икономика са един от двигателите, които осмислят пакета от 750 млрд. евро, които ще допълва бюджета на ЕС за периода 2021-2027г. Днес националните правителства разработват планове за възстановяване и растеж, в които екологичните и социалните критерии се превръщат в ключов фактор за подбор на инвестиции в нови производства, иновации и преформулиране на веригите за доставки.

Ето защо основни акценти в третата годишна КСО конференция ще бъдат най-новите европейски политики в областта на корпоративната социална отговорност, с фокус върху изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, таксономия на зелените финанси, отговорното инвестиране и интегрираното отчитане, както и въвеждането на международни стандарти за добро корпоративно управление предвид предстоящото присъединяване на България към ОИСР.

Конференцията ще покаже отново защо корпоративната социална отговорност е толкова важна и кои са новите тенденции и политики в областта. Сред новите теми са как бизнеса да инвестира в  КСО и да бъде припознаван от обществото като социално отговорен, и как социално отговорните проекти могат да бъдат използвани за брандинг дори от малкия или среден бизнес.  Какви са световните регулации и как да бъдем в съответствие с тях?

Водещи презентатори на конференцията са Maria Alexiou, Member of the CSR Europe Steering Committee, chairperson of CSR Greece and Chief Sustainability Advisor of Titan Group, д-р Жюстин Томс, Нов български университет, д-р Марина Стефанова, Миглена Димитрова, Българска фондова борса.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg