CSR: Въстановяване и нови перспективи за устойчиво развитие на бизнеса

0

На 08 юни 2021 ще се проведе третата конференция CSR: Въстановяване и нови перспективи за устойчиво развитие на бизнеса, организирана от платформата My Success. Членовете на БДВО с преференциални условия за присъствен билет

През 2021г. Европа планира икономическо възстановяване и едновременно постигане на стратегическата цел за въглероден неутралитет до 2050. Зелената сделка за опазване на околната среда и преминаване към зелена икономика са един от двигателите, които осмислят пакета от 750 млрд. евро, които ще допълва бюджета на ЕС за периода 2021-2027г. Днес националните правителства разработват планове за възстановяване и растеж, в които екологичните и социалните критерии се превръщат в ключов фактор за подбор на инвестиции в нови производства, иновации и преформулиране на веригите за доставки.

Ето защо основни акценти в третата годишна КСО конференция ще бъдат най-новите европейски политики в областта на корпоративната социална отговорност, с фокус върху изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, таксономия на зелените финанси, отговорното инвестиране и интегрираното отчитане, както и въвеждането на международни стандарти за добро корпоративно управление предвид предстоящото присъединяване на България към ОИСР.

Конференцията ще покаже отново защо корпоративната социална отговорност е толкова важна и кои са новите тенденции и политики в областта. Сред новите теми са как бизнеса да инвестира в  КСО и да бъде припознаван от обществото като социално отговорен, и как социално отговорните проекти могат да бъдат използвани за брандинг дори от малкия или среден бизнес.  Какви са световните регулации и как да бъдем в съответствие с тях?

Водещи презентатори на конференцията са Maria Alexiou, Member of the CSR Europe Steering Committee, chairperson of CSR Greece and Chief Sustainability Advisor of Titan Group, д-р Жюстин Томс, Нов български университет, д-р Марина Стефанова, Миглена Димитрова, Българска фондова борса.

Share.

Comments are closed.