Comms Talks: да поговорим професионално за комуникациите

comm talsk bankБългарско дружество за връзки с обществеността, съвместно с EACD и AMEC стартираха поредица от дискусии Comms Talks, организирани от агенция за медиен анализ Perceptica. Тяхната цел е да се засили диалога между основните заинтересовани страни в комуникационната индустрия: вътрешни комуникационни отдели, агенции, медии и специалисти по медийни изследвания и анализи.
Comms Talks стартира с фармацевтичния сектор, последван от Retail сектора, а на 31 май предстои дискусията за банковия сектор. Събитията  Comms Talks са публични и със свободен достъп.

Comms-Talks-PharmaComms Talks: Pharma, първото издание от поредицата, доведе до идеята за последваща, по-обширна дискусия в сектора. В откровен разговор за етиката и доверието във фарма-сектора бяха обсъдени предизвикателствата на дигиталната реалност в диалога между фармацевтичните компании и крайните потребители. Неограниченият достъп до информация чрез дигитални и социални медии, като неконтролирани канали за разпространение на съдържание, има безспорно въздействие върху индустрията и начина, по който тя се възприема и по който комуникира със своите клиенти.
„В днешния свят много често забелязваме – както беше ясно посочено и в тази дискусия – че един от ключовите въпроси, които трябва да се разгледат, е липсата на доверие. Доверието в индустрията, доверието в лидерите и доверието в резултатите. Като професионални комуникатори трябва да водим диалога с обществеността, но също така да можем да докажем добавената стойност на комуникацията за бизнес целите. И двете са много по-постижими, когато се използват правилните показатели. Ето защо твърдо вярвам, че тази поредица от събития, които организираме, ще допринесат за подобряване на комуникационния сектор, както и за подобряване на личното ни представяне ”, каза д-р Ваня Бабанин, регионален лидер на EACD за България.
Панелистите в дискусията посочиха два решаващи фактора, които, когато се комбинират, водят до загуба на доверие във фармацевтичните и здравни експерти и в крайна сметка могат да доведат до неблагоприятни последици за потребителите и пациентите: скоростта, с която се разпространяват ненадеждна информация и не-експертни съвети, и строги вътрешни и външни разпоредби, които регулират комуникационните дейности на фармацевтичните компании.
„Виждаме голяма разлика в темите, които получават традиционно медийно отразяване и тези, които автентично улавят интереса на потребителите на социалните медии.“, според директорът на Perceptica Георги Ауад.
За да се противопоставят на тези тенденции, комуникаторите във фармацевтичния бранш трябва да излязат извън зоната на комфорт на стандартните комуникации и да започнат да говорят С всички, не НА всички. Това означава активен диалог 24/7, предоставяне на квалифицирана и достоверна информация в средата, където днес се намират хората, по думите на Елена Матеева, мениджър Комуникации с медии на Софарма и модератор на дискусията. „И промяна в мисленето – днес фарма индустрията трябва да е „people-centric”, а не “patient – centric” и е време да говорим не за заболявания, а за опазване на здравето. Използването на адекватни измерители ни показва колко близко сме до целта и до каква степен успяваме да партнираме на хората в техния осмислен здравословен начин на живот.”
В дискусионния панел се включиха Радослава Ганозова, директор Комуникации за Югоизточна Европа на Актавис, Надя Гогова, управляващ партньор на списание Enterprise и изпълнителен директор на IAB България, мениджър ключови клиенти в здравеопазването на PR Play Ива Микова и микробиологa Йордан Стефанов, създател на популярния блог Наука и критично мислене.

56815888_10161711304990261_3443452212380958720_nComms Talks: Retail
Основният фокус на дискусията бяха факторите, които определят потребителското отношение в социалните медии, и какво влияние имат комуникациите върху потребителите в този особено конкурентен сектор. Разговорът се базира на ново изследване на  Perceptica, за потребителското отношение към редица важни за сектора теми.
Събитието събра професионалисти в сферата на комуникациите в сектора на големите вериги за бързооборотни стоки, за да обсъдят факторите, които определят потребителското мнение и лоялност, съвременните тенденции на пазара, както и основните предизвикателства от комуникационна гледна точка.
В дискусията участие взеха Любомир Аламанов – изпълнителен директор на SiteMedia Consultancy; Грета Петрова – мениджър комуникации на Maxima Bulgaria; Мартин Димитров – основател на Nitram; Людмил Каравасилев – мениджър корпоративни комуникации на Метро; директорът на Perceptica Георги Ауад и Георги Малчев – управляващ сътрудник в Xplora и модератор.
„Качеството на продуктите е от първостепенна важност за потребителите. Наблюдава се спад в обсъждането на ценовия аспект в социалните медии. Темата за КСО заема цели 39% от разговора в традиционните медийни издания, но тези теми не са във фокуса на крайните потребители и техните мнения онлайн“, заяви Георги Ауад, директор на Perceptica. „Оказва се, че игрите и програмите за лоялност (в това число стикери, стикита, ваучери и т.н.) представляват най-значителен интерес за потребителите.”
Значително разминаване в разговора на традиционните медии и потребителите се наблюдава не само по отношение на КСО кампаниите, но и когато става дума за нови търговски обекти и собствените марки на веригите. Над 93% от публикациите в социалните медии са свързани с качеството на продуктите. Програмите за лоялност, цените и промоциите са обсъждани почти изцяло в социалните мрежи.

Следващата дискусия от поредицата ще е за банковия сектор. Започвайки с предпоставката, че знанието създава доверие, основният акцент в дискусията ще бъдат инициативите за финансова грамотност, предприети от банките и институциите, и потенциалът на комуникациите да служат като инструмент от основно значение за финансовата стабилност. Ще бъде дискутиран проблемът с доверието във финансовите институции и потенциалните негативни последици, ако то е нарушено. Ефектът би бил не само върху акционери и клиенти, а да повлияят и на цели икономики. Разговорът ще се състои на 31 май в центъра за дискусии Soho. 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg