74 проекта ще се състезават в Двадесетото издание на PR Приз “Промените са ни в природата”

Откритите представяния ще се проведат на 27 и 28 юни 2020 /събота и неделя/ дистанционно и ще се излъчват на живо на Facebook страницата на PR Приз

София, 26 юни, 2020 – Общо 23 организации представят проектите си в 20то издание на конкурса PR Приз “Промените са ни в природата”, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), което тази година се провежда изцяло онлайн.

Кандидатстващите проекти ще бъдат оценявани по предварително предоставените материали и на публична защита дистанционно. Откритите представяния ще се проведат на 27 и 28 юни от 9:00 до 18:00 часа, и ще бъдат излъчвани на живо на Facebook страницата на PR Приз. Този етап на конкурса традиционно е открит, като тази година става още по-достъпен и лесен за проследяване от желаещите. Графикът на представянията може да бъде видян на страницата на БДВО.

Най-оспорваната категорията отново е „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност”, което не е изненада в настоящата пандемична ситуация, когато солидарността и грижата за обществото са във фокуса на комуникационните специалисти. Веднага след нея по брой заявки се нарежда категорията „Специални събития“. Прави впечатление повишеният брой на проектите в категориите, свързани с комуникация със служителите – вътрешни комуникации и работодателска марка.

„Големият брой заявки за конкурса в тази необичайна година показва, че решението да проведем PR Приз 2020 в настоящата ситуация е било напълно правилно. Тази двайсетгодишна традиция беше продължена въпреки предизвикателствата, през които преминаваме. Посланието „Промените са ни в природата“ е не само към общността, а и към нашите партньори, компании и клиенти”, коментира Илияна Захариева, председател на БДВО и член на журито. „PR Приз не само отличава най-добрите в сферата на комуникациите, това е събитието, в което заедно определяме следващото професионално ниво за индустрията ни. И всяка година изборът кой да бъде отличен е все по-труден заради иновациите, новите подходи и високата ефективност на представяните проекти, повечето от които имат и своя обществен отпечатък. А днес повече от всякога този обществен ангажимент вълнува всички ни.“, допълва Захариева.

През тази година, председател на журито на PR Приз отново е Асен Асенов – председател на Обществения съвет на организацията и бивш председател на БДВО. В журито на PR Приз 2020 влизат още: Доника Ризова, журналист; Елица Николова, гл. редактор, сп. “Мениджър”; Евелина Славкова, социолог и член на Обществения съвет към БДВО; Мария Георгиева, гл. редактор “ELLE” България; Мария Гергова-Бенгтссон, Председател на БАПРА; д-р Марина Стефанова, Председател на Българска асоциация на КСО специалистите; Радослав Неделчев, Председател на УС на IAB; София Пенева, зам.-председател на УС на БАКА; доц. д-р Стефан Серезлиев, зам.-председател БААК; д-р Яна Събева, преподавател, СУ „Св. Климент Охридски”.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg