Ясен Гуев предаде своя опит на PR практиците, участвали в обучението „Как доброто име носи пари”

Yaseb_obuchenieНа 29 април 2015 г., във ФЖМК се проведе организираното от БДВО обучение „Как доброто име носи пари: Успешна работа с медиите във висококонкурентна и динамична среда”. Лектор бе Ясен Гуев, главен директор” Корпоративна политика” в “Теленор България”. Той представи по изключително интерактивен, достъпен и разбираем начин пред аудиторията методите, чрез които се изгражда добро име. С много истории от личния си опит като журналист, Ясен очерта какъв е правилният начин за работа с медиите. Поставен вече от другата страна, от страната на тези, за които се говори, той описа разликите между двете  позиции и опита, който е натрупал, благодарение на тази смяна на работната среда.

Това бе поредното обучение от програмата на БДВО, чрез което дружеството дава възможност на PR практиците и бъдещите специалисти в професията да надграждат своите знания и умения и да обменят практически опит. Следващото обучение, което Дружеството планира ще се проведе през месец юни с лектор Мануела Дюлгерова – Тотева.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg