Ако желаете да станете индивидуален член на БДВО, моля попълнете този формуляр за индивидуално членство  (размер на годишен членски внос – 130лв.) и го изпратете на e-mail: office@new.bdvo.org.

Ако желаете вашата организация/ компания/ фирма да стане член на БДВО, моля попълнете този формуляр за корпоративно членство  (размер на годишен членски внос – 350лв.) и го изпратете на e-mail: office@new.bdvo.org

Вашият коментар