Станете член на БДВО

Ако желаете да станете индивидуален член на БДВО, моля попълнете този формуляр за индивидуално членство  (размер на годишен членски внос – 100лв.) и го изпратете на e-mail: office@bdvo.org. Ако желаете вашата организация/ компания/ фирма да стане член на БДВО, моля попълнете този формуляр за членство за юридически лица (размер на годишен членски внос – 300лв.) и го изпратете на e-mail: office@bdvo.org