Успешно приключи програмата за обучения на БДВО за 2014 г.

22 курсисти се включиха в последното за годината обучение, което БДВО организира. То се проведе на 28 ноември във Факултета по журналистика и масова комуникациа на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на тема Презентационни умения и говорене пред публика”. Лектор на обучението бе Росен Бъчваров, който има близо 15 годишен опит в корпоративните комуникации в публичния сектор, водещ на редица тренинги и курсове за презентационни умения, публично говорене и работа с медии.

Това бе третото поред обучение за 2014 г., като общо през програмата на БДВО за надграждане на уменията и предоставяне на полезни знания за членовете на Дружеството и PR практиците, през тази година преминаха 45 души. В програмата за дейността на БДВО през 2015 г., приета на общото събрание на Дружеството, проведено на 22.11.2014 г., е заложено да бъдат организирани пет специализирани обучения, като се очаква първото да бъде през месец февруари. Конкретните теми и обучители ще станат ясни след провеждане на вътрешно проучване, което да изследва потребностите и очакванията на членовете за предстоящите обучения.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg