Томас Ахелис ще оценява проектите в PR приз 2014

Един от значимите международни експерти, със сериозен принос за развитието и институционализирането на PR професията в световен мащаб, през последните 20 години – Томас Ахелис от Германия, ще оценява постиженията на българските практици, като част от журито на PR приз 2014.

Томас Ахелис е президент на Европейската конфедерация за връзки с обществеността (CERP) от 1996 г. до 2006 г. До края на 2007 г. е член на борда на международната PR асоциация (IPRA). Към момента г-н Ахелис e управляващ мениджър и партньор в агенция Achelis and Partners. Има богат опит с международните и кризисните комуникации, а също така и провежда обучителни семинари на теми като: PR Креативност, Стратегическо планиране на PR комуникации, Медиа трейнинг и други.

През 2003 г., по покана на БДВО, Томас Ахелис, участва с презентация в организирания от дружеството семинар на тема: “Имиджът на една страна – съществен фактор за приемането й в Европейския съюз”, а през 2007 г. за първи път е част от журито на най-авторитетния конкурс в сферата на връзки с обществеността в България – PR приз.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg