Рекордна активност при избора на нов УС и Комисия по етика

С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ И РАЗГОРЕЩЕНИ ДИСКУСИИ БДВО ИЗБРА НОВИ СЪСТАВИ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОМИСИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА  и обнови устава на организацията

Илияна Захариева бе преизбрана за председател на БДВО, Пепи Димитрова ще оглави Комисията за професионална етика

През следващата година БДВО ще разшири дейността си към всички комуникационни специалисти, ще предприеме инициативи за повишаване на стандартите на работа, като продължи ключовата си роля за сплотяване на комуникационната общност и ще работи за утвърждаване на новия Етичен кодекс

В петък, 11 септември 2020 г., в зала Булевард 138 се проведе годишното отчетно-изборно събрание на БДВО. Илияна Захариева, председател на УС на първата в страната браншова организация в сферата на ПР,  отчете рекорден ръст на членовете, изключително активна дейсност през 2019 и 2020 г. и стабилно финансово състояние на организацията.

„Отчетът за дейността ни и реализираните финансови резултати показват, че сме постигнали ключовите си цели през изминалия мандат – утвърдили сме репутацията на дружеството и сме привлекли нови членове с активността си и със смелостта да правим някои неща за първи път, в това число запазването на годишния конкурс PR Приз в период, когато останалите надпревари бяха отменени. Стартирахме нови формати на събития и активирахме несъществували до момента партньорства и програми. Успяхме да подпишем и обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации, подкрепен от седем организации от ПР-сектора, което отново ни доказа като общност. Имаме амбициозна програма за следващия период, като всяка от активностите следва основната ни задача: повишаване имиджа на ПР професията и създаване на висока добавена стойност за членовете на БДВО и ПР професионалистите в страната въобще.”, заяви Илияна Захариева, председател на БДВО.

Илияна Захариева беше единодушно преизбрана за председател за още един мандат, като ще работи с обновен състав на ръководния орган. Досегашните членове Анита Бедин, Гергана Иванова, Десислава Еленкова и Диляна Йорданова запазват позициите си. Към тях се присъединяват Гергана Бендурска и Иван Янакиев.

Илияна Захариева  е председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от януари 2019 година. Тя е член на Управителния съвет на БДВО от 2012 г. От 2014 г. тя е директор „Корпоративни комуникации” в А1 България, където отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към служителите и обществото.

Гергана Бендурска е директор “PR и комуникации” в Банка ДСК и член на Етичната комисия на банката, както и член на Работната група по Комуникации към УС на Асоциацията на банките в България (АББ). Тя отговаря за комуникацията, репутацията и имиджа на една от най-значимите финансови институции в България. Кариерата си в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността и маркетинга, започва преди близо 20 години.

Иван Янакиев е Управляващ директор на една от водещите PR агенции у нас – Аll Channels | PR, част от All Channels Communication Group. Има солиден 15-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и FMCG.

С мнозинство от две трети членовете на БДВО избраха изцяло нов екип на Комисията за професионална етика, предложен и подкрепен от Управителния съвет, в състав д-р Яна Събева, преподавател в СУ,  Мая Костадинова, мениджър стратегически комуникации в ОББ и Пепи Димитрова, собственик на комуникационна агенция пр2 и досегашен член на УС на БДВО. В последствие Димитрова бе избрана за председател на Комисията.

„Комисията за професионална етика към БДВО е единственият съществуващ към момента независим орган, който отговаря и проследява за спазването на етичниите принципи в професията ни и като такъв има ангажимент не само да установява случаите на нарушаването им, а много повече да създава инструменти и механизми за тяхното прилагане. Както и процедури за отчитане на напредъка на специалистите като такива и общността като цяло, особено в чувствителни зони като комуникация, свързана с деца, насилие, медицински казуси, боравене с лъжи и груби манипулации, злоупотреба с лична информация и неправомерното разпространяване на такава.”, заяви Пепи Димитрова по време на представянето си пред Общото събрание.

Ценим високо работата на колегите от досегашния състав на Комисията за професионална етика през двата поредни мандата. Те  показаха високо ниво на професионализъм и отдаденост, което пролича особено в работата им по новия етичен кодекс.”, заяви Илияна Захариева.

След като получи подкрепата на колегите си, съставът на Комисията за професионална етика ще работи в посока сближаване на сътрудничеството с останалите комуникационни асоциации, засилване на участието на бранша в обществените дискусии и ще инициира решаването на поредица наболели въпроси, включително очертаването на рамка за професионални стандарти.

Другите гласувани по време на събранието промени – Мариана Петкова, ПР мениджър на ЕкоПак България влиза в Контролния съвет на БДВО, където успешно работят Силвия Костова и Росица Вартоник. Текстовете в обновения устав адресират разширяване на възможностите за членство и новите принципи на саморегулация, залегнали в Софийската харта за етични комуникации и могат да бъдат видяни на www.bdvo.org

Гергана Бендурска е директор “PR и комуникации” в Банка ДСК. Кариерата на Гергана Бендурска в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността и маркетинга, започва преди близо 20 години. Тя има 13 години опит в банковата сфера на различни позиции в няколко водещи търговски банки – мениджър “Корпоративни комуникации” в българския клон на Citibank, както и главен специалист “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка. Работила е и като мениджър “Връзки с обществеността” за България, Македония и Албания в Avon Cosmetics, както и във “ВМ Финанс Груп” и Нов български университет. Гергана Бендурска притежава диплома от London School of Public Relations, магистърска степен от Факултета по философия и Факултета по журналистика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломна квалификация по “Банки и банково дело” от Университета по национално и световно стопанство, София.

Иван Янакиев е Управляващ директор на  Аll Channels | PR и има солиден 15-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и FMCG. След като завършва образованието си в университета Albert Ludwigs във Фрайбург, Германия, Иван трупа солиден дългогодишен опит в Центъра за европейска политика (Centre for European Policy – CEP), където в ролята си на PR мениджър се занимава с външни и вътрешни комуникации, международни събития и реализирането на големи стратегически проекти в областта на политическите комуникации. От 2017 той е заместник представител на страната ни в Innovation in Politics Institute, базиран в Австрия, както от 2019 е член на консултативния съвет на BESCO (Българската асоциация на стартъп компаниите). Иван е гост-лектор в АУБГ (Американски университет в България) по програмата за връзки с обществеността, както и асистент-преподавател в СУ (Софийски университет) в дисциплината Комуникационен мениджмънт.

Д-р Яна Събева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра “Реторика”, по реторика, бизнес комуникация и връзки с обществеността. В периода 1996 – 2004 г. работи като икономически журналист във водещи печатни издания сред които сп. „Сега“, в. „Банкеръ“ и в. „Капитал“. След това кариерата й преминава в сферата на връзките с обществеността, като професионалният й път е свързан с IDEO Saatchi&Saatchi и Ogilvy PR. Има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Мая Костадинова оглавява отдел Стратегически комуникации в ОББ. Има над 15 години опит в публичните комуникации, като преди да постъпи в ПР отдела на една от водещите банки в България, заема длъжността на Директор обслужване на клиенти  в  Аll Channels | PR. Началото на кариерата си стартира в централата на Европейски младежки форум в Страсбург, след което се връща в България, за да се присъедини към екипа на Атлантическия клуб. Костадинова e магистър от University of London,  специалност International Business Essentials.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg