С дарение от БДВО приключи студентската кампания „Да възстановим изгорялата библиотека“

Специализирана литература на стойност 400 лв. дари журито на  ПР приз 2015 на Стопанския факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ по време на докторантско-студентска научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. Книгите връчи Асен Асенов, председател на журито PR приз 2015, член на управителния съвет на БДВО и председател на организацията за 2007, 2008, 2014 и 2015 г., заедно с проф. Милко Петров, член на журито на конкурса и председател на Българската академична асоциация по комуникации (БААК).

Дарението е по повод на кампанията „Да възстановим изгорялата библиотека на Стопански факултет“, която миналата година спечели второ място в студентската категория на конкурса ПР приз 2015, организиран от БДВО.

Впечатлено от усилията на бъдещите пиари, журито на конкурса реши да дари книги в рамките на студентската кампания. Този жест бележи официалното закриване на кампанията.

Деканът на Стопански факултет доц. д-р Добринка Златева връчи благодарствени адреси на Асен Асенов, както и на Виктория Добринова и Владимир Дилов, които представиха кампанията в ПР приз 2015. „Даряването е българска традиция, която ние поощряваме.

Важна част от нашата народопсихология.“, каза доц. Златева.

_DSC0017_DSC0023

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg