Стартира студентският конкурс „Като Бернайс”

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” (20-21 ноември 2020 г.) и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационна кампания на тема „Кание Уест – кандидат-президент на САЩ“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за политическа комуникационна кампания, с която популярният рапър да се кандидатира за президент на САЩ. Каква комуникационна стратегия бихте изградили за него? Кои са потенциалните му избиратели, с какви послания и как ще привлечете техния вот? Ще експлоатирате ли темата за расизма и как ще използвате движението “Black lives matter” за целите на комуникационната кампания? Какви тактики бихте реализирали на различни етапи от кампанията? Какви медии ще използвате и как? Каква ще бъде ролята на собствените му социални медии и на инфлуенсърите в неговото обкръжение в тази кампания? По какъв начин ще използвате силните страни и ще се справите с недостатъците на публичния образ на рапъра?

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури

По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

  • Илияна Захариева, председател на БДВО

  • Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

  • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

  • За ментора на екипа победител – грамота.

  • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация

Всеки отбор трябва да се регистрира до 18.11.2020 г. с имейл до office@new.bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място

Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури онлайн на 20.11.2020 г. между 10.00 и 13.00 ч. Онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъде посочена допълнително на всички регистрирани.

График на представянията

“Като Бернайс” 2020

Онлайн представяне, Zoom, 20 ноември 2020, 10:30ч.

Час Участници Ментор Университет
10:30 Миглена Свиленова Романова
Стефани Миленова Колева
доц. д-р Христина Христова ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
10:45 Лилия Ангелова Христова
Зия Хасан Рихауи
доц. д-р Александър Христов Нов Български Университет
11:00 Йоанна Благоева Богданова
Дара Евгениева Петрова
доц. д-р Александър Христов УНСС
11:15 Любов Любомирова Георгиева
Мая Калинова Манова
Милица Любомирова Георгиева
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:30 Ирина Иванова Делиева
Георги Георгиев Цомпов
Микола Викторович Лясковский
доц. д-р Светлана Иванова Станкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:45 Неделина Пламенова Колева
Ивана Димитрова Ничева
Виктория Ганкова Ганчева
Николай Колев Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:00 Милена Селдарова
Виктория Пехливанова
Юлия Златанова
Анета Милкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:15 Благовест Радоев Стоянов
Дарина Желязкова Желева
Лора Стефанова Виткова
Мануела Тотева Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:30 Калина Йорданова Йорданова
Севдалина Димчева Абаджиева
Нина Ивайлова Няголова
Аркади Николаев Шарков Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:45 Ива Иванова Пешева
Ирина Валентинова Атанасова
Златина Деянова Иванова
Ниджел Ерол Ниязи
Аркади Николаев Шарков Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:00 “Отровното трио”
Еди Роберт Калев
Виктория Георгиева Тошева
Яна Бориславова Боянова
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:15 Пламен Валентинов Пашов
Велиан Момчилов Димитров
Венислав Митков Чаев
Доц. д-р Симеон Игнатов Василев Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:30 Симеон Александров Симеонов
Диляна Иванова Стоянова
Станислав Йорданов Петров
доц. д-р Светлена Иванова Станкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg