Студентски конкурс “Като Бернайс” 2023 на тема: Изграждане на “Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към лед осветление”

Студентският конкурс „Като Бернайс” е отворен за записване. Тази година студенсткият конкурс няма тема, а задача. Предизвикателството към студентите ще бъде да представят кампания на Бернайс като използват изкуствен интелект.

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

Задача: Изграждане на “Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към лед осветление”

Насоки:

 • студентите могат да работят по една или няколко от тези насоки. Познаването на степента на развитие на AI е основата, на която да бъде развита темата
 • използвайте изкуствения интелект при разработването на кампанията – генериране на съдържание, мониторинг и оценка на комуникациите, управление на комуникациите на оперативно ниво или дори за  идентифициране на потенциални кризи и управленски решения. 
 • изберете някоя от идеите на Бернайс и предложете обогатяването и чрез използване на AI.
 • кампанията трябва да отговаря на етичния кодекс на PR професията.

Регламент:

В конкурса могат да участват студенти в специалности, свързани с комуникациите (PR, комуникации, реклама, маркетинг) от един до трима в екип, които трябва да подготвят и представят своята гледна точка към актуалната тема. Всеки екип се води от ментор (преподавател на някой от студентите от съответния университет), който ръководи отбора при подготовката на темата. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Темата трябва да бъде разработена под формата на презентация. 

Жури

По време на презентациите всеки екип в рамките на 15 минути (10 минути представяне и 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

 • Всички ментори на екипи – по право
 • Представител на УС на БДВО

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди

 • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.
 • За ментора на екипа победител – грамота.
 • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. 

Всеки отбор трябва да се регистрира до 21.11.2023 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, 

телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. 

Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури на 23.11.2023 г. в аула “Магна” на ФЖМК.  Часовете на представяне и онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъдат посочени допълнително на всички регистрирани.

УСПЕХ!

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg