Студентски конкурс “Като Бернайс” 2022 на тема “Социалните мрежи и ролята им за фалшивите новини – приятел или враг?”

 

Студентският конкурс „Като Бернайс” е отворен за записване. Тази година темата е „Социалните мрежи и ролята им за фалшивите новини – приятел или враг?“

В конкурса могат да участват студенти, от един до трима в екип, които трябва да подготвят и представят своята гледна точка към темата на конкурса. Под формата на презентация студентите следва да покажат своите виждания за ролята на социалните мрежи в цялостната обществена комуникация.
Насоки за размисъл: Защо и как социалните мрежи се оказаха фактор за формиране на общественото мнение? Как социалните мрежи трансформираха фалшивите новини и как фалшивите новини влияят върху социалните мрежи? Могат ли да бъдат социалните мрежи проводник на достоверна информация сред поддържници на противоположното мнение? (напр. относно 5G и противниците му; ваксинацията и противници на ваксинацията и др.) Има ли начин за борба с фалшивите новини през социалните мрежи?
(въпросите са насочващи, не задължителни и не изчерпват темата).

Презентацията може да включва възгледите на студентите каква да бъде университетска програма за тяхната специалност по дисциплина „Социални мрежи“, ако имат такава.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:
– Всички ментори на екипи – по право
– Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:
– За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.
– За ментора на екипа победител – грамота.
– За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 22.11.2022 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение,
телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури онлайн на 24.11.2020 г. Часовете на представяне и онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъдат посочени допълнително на всички регистрирани.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg