Студентски конкурс „Като Бернайс” на тема „Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало“

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за бъдещето на инфлуенсър маркетинга. Насоки за размисъл: Как се става инфлуенсър? Как се остава инфлуенсър? Как се създава лоялна аудитория? Коя инфлуенсър кампания е успешна и какви са измерителите за това? Как компаниите да изберат с какви инфлуенсъри да работят? Каква трябва да бъде една инфлуенсър маркетинг кампания, за да бъде привлекателна за аудиторията? Презентацията може да включва възгледите на студентите каква да бъде университетска програма за тяхната специалност по дисциплина „Инфлуенсър маркетинг“, ако имаха такава.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

–       Илияна Захариева, председател на БДВО

–       Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

–       За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

–       За ментора на екипа победител – грамота.

–       За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 25.11.2019 г. с имейл до office@new.bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури на 29.11.2019 г.

График на представянията

“Като Бернайс” 2019Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала, 29 ноември 2019
Час Участници Ментор Университет
08:30 Радостина Росенова Йордановa
Антония Златкова Велинова
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
08:45 Зара Борисова
Мартин Дамянова
Доц. д-р Александър Христов Университет за национално и световно стопанство
09:00 Изабел Станиславова Иванова
Анна-Мария Ценова Цолова
Силвия Георгиева Соколова
доц. д-р Димитрина Стефанова Югозападен университет “Неофит Рилски”
09:15 Антония Цветкова Танчева
Никол Николаева Цветкова
Теодор Иванов Димитров
ас. д-р Милена Иванова Янкова Югозападен университет “Неофит Рилски”
09:30 Мария Владимирова Пенкова
Ивет Светославова Савова
доц. д-р Евелина Христова Нов български университет
09:45 Ралица Костадинова Манолова
Християна Николаева Делийска
Доц. д-р Александър Христов Университет за национално и световно стопанство
10:00 Борислав Валентинов Дичев
Бетина Костадинова Костадинова
доц. д-р Евелина Христова Нов български университет
10:15 Пламена Георгиева Господинова
Емануила Деянова Гавраилова
Даниел Кирилов Москов
Проф. Д-р Десислава Бошнакова Нов български университет
10:30 Дебора Мирославова Данчева доц. д-р Юрий Проданов Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg