Стартира мащабно изследване „КоМ: Инсист“ в областта на корпоративните комуникации в България

Проектът „КоМ: Инсист“ ще търси кои са предизвикателствата през професионалистите в сферата и се реализира в партноьрство с БДВО

На 21 април 2021 год. бе даден старт на анкетното проучване по проекта „КоМ: Инсист“. Начинанието е мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България. Целта му е да установи съвременните тенденции, възможностите и предизвикателствата пред професионалистите в сектора. Проектът се провежда от екип изследователи и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „КоМ: Инсист“ е финансиран от Фонд “Научни изследвания“ с договор № КП-06-М25/3 от 14.12.2018.

Партньори при реализацията на проекта са Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Дейностите са разделени в три етапа. Първият от тях е свързан с теоретичното изследване на корпоративните комуникации и е вече завършен. Анкетата е в основата на втората фаза, а след нея ще бъдат проведени и дълбочинни интервюта с експерти от сферата.

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Калин Калинов – щатен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. В изследователския екип участват д-р Любен Гешев, д-р Гергана Маркова, д-р Христина Славова, д-р Богомил Калинов, докторант Мануела Тотева и докторант Александър Калинов. Те изразяват надежда, че начинанието ще получи подкрепата на професионалистите, които ще отделят време да попълнят анкетата. По този начин ще се гарантира точното и актуално отразяване на тенденциите, възможностите и предизвикателствата в сектора на корпоративната комуникация в България.

Самата анкета вече е достъпна онлайн на адрес: https://survey.bg/s/l1hzaRd+ev

Тя включва общо 58 въпроса, разделени в 6 секции. Анкетата е напълно анонимна, а попълването ѝ отнема около 15 мин. Получените резултати ще бъдат използвани единствено в контекста на изследването. Публикациите по проекта ще бъдат представени публично и свободно достъпни онлайн съгласно изискванията за финансиране на Фонд „Научни изследвания“.

Екипът на „КоМ: Инсист“ благодари на партньорите от БАПРА и БДВО за подкрепата и доверието, както и на всички професионалисти, които ще отделят време да попълнят анкетата. Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта: https://www.com-insist.info/

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg