Стартира ежегодният студентски конкурс “Като Бернайс” 2021

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” (25-26 ноември 2021) и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, от един до трима в екип, които трябва да подготвят и представят Комуникационна кампания за стимулиране на ваксинирането против COVID-19. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за Комуникационна кампания на институция (например на СЗО или на МЗ) или на бизнеса (т. е. на компания, която цели да стимулира служителите си и заинтересованите си страни да се ваксинират).Няма ограничения в избора на послания, целеви групи, инструменти за комуникация. Очакваме да се включат всички задължителни елементи на една комуникационна кампания: цели и задачи, времеви диапазон, целева група, бюджет, стратегия, инструменти, канали, KPI, анализ на постигнатото.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

  • Илияна Захариева, председател на БДВО

  • Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

  • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

  • За ментора на екипа победител – грамота.

  • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 23.11.2021 г. с имейл до office@new.bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури онлайн на 25.11.2020 г. Часовете на представяне и онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъдат посочени допълнително на всички регистрирани.

 График на представянията

“Като Бернайс” 2021Онлайн представяне, Zoom, 25 ноември 2021, 10:30ч.
Час Участници Ментор Университет
10:30 Теодора Апостолова
Радина Белева
Димитър Димитров
проф. Теодора Петрова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
10:45 Маглена Гуркова
Даниела Найденова
Ростислав Волков
Доц. д-р Мила Серафимова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:00 Ивайло Стефанов
София Боянова
Василий Князев
д-р Славкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:15 Симеон Борисов
Владимир Ванчев
Алекс Влахов
Мануела Тотева Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg