Срокът за кандидатстване за PR Приз 2024 се удължава до 10-ти май 2024 г.

Българското дружество за връзки с обществеността удължава срока за подаване на заявки за най-престижния конкурс в областта на комуникациите.

Подаването на проекти за участие в конкурса се случва изцяло онлайн през уебсайта на БДВО /https://bdvo.org/pr-приз-2024/. Тази година компании, агенции, неправителствени организации и институции могат да кандидатстват с реализираните от тях проекти в 15 категории, като корпоративни кампании, ESG проекти, събития и други.

Всяка кампания или проект, изпратена за участие, трябва да бъде планирана и осъществена през 2023 година и завършена не по-късно от края на месец март на настоящата година. Допуска се неограничен брой индивидуални заявки. Практикът, който представя проекта, трябва задължително да е участвал в управлението и/или реализацията му.

Съставът на журито за PR Приз 2024 е:

Председател на журито е Иван Янакиев – председател и член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. Той е собственик и основател на Propaganda Group – мрежа от бизнеси, работещи в екосистема от независими организации, които си сътрудничат помежду си.

Д-р Мария Николова, главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ (катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие) в Университета за национално и световно стопанство.

Калина Петкова,  лидер Глобални комуникации за България, Албания, Северна Македония и Косово в Шнайдер Електрик.

Катя Василева – ПР и водещ в Българско национално радио.

Доцент Марина Стефанова, зам. декан в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател е на Асоциацията на специалистите по устойчивост.

Ива Григорова – директор PR Бизнес в MSL, Publicis Groupe България и заместник председател на БАПРА.

Ивайло Георгиев, ръководител Устойчивост, връзки с институциите и комуникации в „Аурубис България“, част от международната група Aurubis AG.

Журито ще оценява кандидатите спрямо различни критерии, като:

  • Креативност и иновативност при планирането и изпълнението на кампанията
  • Ефективност и резултати от изпълнението на проекта или дейността.
  • Атрактивност при презентиране на кампанията

PR Приз е форум, който показва резултатите от работата на специалистите по комуникация, както и тяхната креативност и ефективност.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg