Срокът за кандидатстване в PR Приз 2013 се удължава

Срокът за подаване на кандидатури за участие в конкурса PR Приз 2013 се удължава до понеделник, 29 април 2013 г. Промяната се налага след проявен интерес от потенциалните кандидати и заради натоварения график на PR специалистите в този период на годината.

Своите успешно реализирани проекти през изминалата година участниците могат да представят в 13 конкурсни категории – за комуникационни кампании, CSR, събития, политически, кризисни комуникации и други. Сред тях е и най-новата конкурсна категория, посветена на зелените комуникации и градската среда. Тя бе обособена в резултат на все по-голямото значение за отговорното поведение на организациите към околната и градската среда.

Победителите в тринадесетото издание на конкурса PR Приз ще получат признание за своите успешни комуникационни проекти от доказали се български и международни специалисти. Членовете на журито са Роналд Минчеф, Президент на Edelman Бразилия; проф. Ричард Лавничак, Ръководител катедра Връзки с обществеността в Икономически университет – Познан; д-р Александър Христов, Председател на БДВО; Стефан Серезлиев, Председател на БААК; Анна Кошничарова, PR & Citizenship мениджър на Майкрософт България; Марина Ханджиева, Директор на Perceptica; Веселина Кавръкова, Програмен ръководител във WWF и Мария Шишкова, Председател на УС на БФБЛ.

Специална награда за един от проектите, участващи в конкурса, ще връчи и Български форум на бизнес лидерите. Призът ще награди проект, реализиран в полза на обществото, като по този начин БФБЛ цели да насърчи дейността на организациите, инвестиращи в обществено значими каузи.

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg