Споделената експертиза и ресурси – основни елементи в партньорството между компаниите и НПО

На 27 май 2015 г. в сградата на Международния център на УниКредит Булбанк, София се проведе неформална среща между представители на бизнеса и гражданския сектор. Участниците търсеха заедно възможните отговори на въпроса, който беше основна тема на дебата: „Как компаниите и неправителствените организации намират път един към друг?”. Събитието бе организирано съвместно от Български дарителски форум, Български център за нестопанско право (БЦНП) и Информационния портал за НПО в България.

 Модераторът на дискусията Красимира Величкова от Български дарителски форум даде първо думата на директора на БЦНП Любен Панов. Той представи очакванията на НПО от партньорството им с бизнеса под формата на известни митове и легенди. Например едни от големите митове са, че компаниите имат пари и трябва да ги дадат на гражданските организации (защото имат нужда) или защото компаниите трябва да изчистят имиджа си, а НПО дават добра реклама. Директорът на БЦНП подчерта нуждата от прозрачност и ясен процес при подбора на партньорите, както и от предварително изясняване на очакванията на двете страни. Той допълни, че НПО не са PR агенции и не могат да си позволят да назначават PR експерти, за да стигат по-лесно до потенциалните си дарители. В заключение Любен Панов се обърна към присъстващите с думите: „Вярно е, че неправителствените организации имат нужда от пари, но не само. Те имат преди всичко нужда от подкрепа, за да се научат как да представят каузите си успешно и да изказват по-разбираемо своите очаквания.”

 Митовете и легендите в отношенията между НПО и бизнеса се оказаха почти идентични с тези, които виждат и компаниите. В това ни убеди Виктория Блажева, директор „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” в „УниКредит Булбанк, която изброи 10 мита от бизнес сектора. На първо място, тя се опита да „разчупи” мита, че корпоративната социална отговорност означава благотворителност. Според нея, когато се говори за корпоративната социална отговорност, тя не трябва на всяка цена да се отъждествява с работа с граждански организации. Една компания може да бъде социално отговорна дори когато единствено използва експертния опит на НПО, с което да допринесе за изграждането на една обществено значима сграда например.

 „Аз съм ваш клиент, трябва да ми станете дарител” не е сред печелившите изрази, с които една организация може да поиска финансиране на нейния проект. Обичайно целта на всяка компания е да остане възможно най-дълго време на пазара. Затова няма как политиката й да е насочена непрекъснато към даване на пари на НПО. Бизнесът също така не трябва да се възприема като нещо, което има нужда от индулгенция чрез благотворителност. „Бягайте от компании, които търсят индулгенция!”, беше един от съветите, които Виктория Блажева отправи към представителите на гражданските организации.

 От друга страна, „работата с НПО не може да се свързва само с даването на пари“, беше категорична г-жа Блажева. Според нея един от начините, чрез който бизнесът може да бъде полезен на гражданския сектор, е като споделя експертното си мнение и опит с организациите. „Това, което БЦНП прави, е да учи другите НПО как да ловят риба, а не как да я изядат” – с тези думи Виктория Блажева даде пример за това, колко по-важно за устойчивостта на една организация е да се научи как сама да финансира собствените си проекти.

 „Нас, компаниите, не трябва да ни възприемате като фондове, които даряват пари на НПО”, заяви Ясен Гуев, директор “Корпоративна политика” в Теленор, България. Това, на което той наблегна, беше свързано с експертния опит, който бизнесът търси да получи от НПО. В корпоративния свят проектите на НПО така трябва да стигнат до бизнеса, че той да има нужда от тях, за да реализира своите политики. „Ако дойдете при нас с предложение за развитие на гражданското общество, ние няма как да ви помогнем, защото ние работим в три конкретни сфери: телекомуникации, образование и околна среда, и вашето предложение не попада в обхвата на направленията ни.”, обясни г-н Гутев.

 Когато говорим за пресечна точка между бизнеса и гражданския сектор „думата, за нас е партньорство, т.е. успешна комуникация между двете страни”, сподели Мая Клевцова, ръководител „Връзки с обществеността” в Societe Generale Expressbank. Тя посочи трите най-важни фактора за постигането на успешно партньорство: 1) първоначалният контакт между страните, при който да бъдат изговорени всички детайли и очаквания, свързани с реализирането на даден проект; 2) осъществяването на проекта с взаимни усилия; 3)навременна и пълна отчетност от страна на НПО.Г-жа Клевцова посъветва организациите да подхождат като търговци и да знаят как в рамките на 5 минути да представят своите проекти. Тя не пропусна възможността да предупреди отново НПО да правят предварително проучване на профила на компаниите, към които отправят предложение за финансиране, както и да поддържат сайтовете си и страниците си с социалните мрежи актуални, „защото и ние, компаниите, също ви проверяваме, за да научим каква организация сте“.

Илияна Николова, изпълнителен директор на фондация „Работилница за граждански инициативи” представи предизвикателствата, които днес стоят пред партньорството между НПО и бизнеса. Тя посъветва компаниите да бъдат последователни, да имат дългосрочна програма и публично да оповестяват своите приоритети, за да знаят НПО за кои техни проекти могат да получат финансиране. Според нея компаниите трябва да бъдат убедени, че могат да поемат риск и да финансират каузи, които не са чак толкова популярни.„Защото този риск се възвръща многократно“, беше категорична г-жа Николова. Нейният основен апел бе да има разбиране и от двете страни, че партньорството е процес и реализирането на проектите изисква време.

Повече информация за събитието и дейността на Български център за нестопанско право и NGOBG.INFO, партньори на БДВО, можете да намерите тук

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg