София Пенева е заместник председател на Управителния съвет на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), член на УС на Националния съвет за саморегулация (НСС) и изпълнителен директор на комуникационната група BBDO Group включваща Графити ББДО, Медиа Дайрекшън ОМД и Проксимити София

Има над 25 години опит в сферата на маркетинга, рекламата, медийното позициониране, стратегическото планиране и  корпоративните комуникации.

Притежава магистърска степен по право от  СУ „Св. Климент Охридски“.