Симеон Петков от Факултета по журналистика на Софийски университет е стипендиант на БДВО за 2021 г., а специалната награда на семейството на проф. Петев е за Силвия Димитрова, ЮЗУ

За пета поредна година БДВО проведе конкурс за стипендиант на организацията на името на проф. Петев. Студенти от 3 университети – Софийски университет, УНСС и ЮЗУ, изпратиха есета по актуална за годината тема, която, разбираемо през 2021 г. беше „Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“.

стипендия петев 2021Симеон Петков, който е носителя на стипендията на БДВО поема и ангажимента да съдейства за провеждането на ключови събития и проекти на Дружеството.

 

стипендия петев 2021_2Наградата от семейството на проф. Петев е за есето на Силвия Димитрова, студентка в 4ти курс в бакалавърската програма Връзки с Обществеността на Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, с дипломен ръководител Димитрина Стефанова.

По думите на Тодор Петев, авторката на есето изхожда от позицията, че глобалната здравна и икономическа криза, породена от COVID – 19, извежда на преден план осъзнаването на централната роля на комуникацията с аудиториите и на властта, концентрирана в ръцете на комуникаторите. Тя излага редица наблюдения, свързани с отговорността на медиите, завръщането на държавата  и на експертите като важен източник на информация. Според Силвия, именно чрез осъзнаване на отговорността – професионална, гражданска и индивидуална – сред ПР специалистите, за преосмисляне на ситуацията, приоритетите си, и за пренастройване на ежедневието ще се стигне до една „висококачествена истинна и съдържателна комуникация с диалог“.

За първа година стипендията е в размер на 1000 лв. Това е възможно благодарение на ангажимента на Милен Филипов, доктор по Връзки с обществеността, защитил докторат във Факултета по Журналистика и масови комуникации към Софийския университет, с научен ръководител проф. д-р Тодор Петев.

Стипендиантите бяха обявени на професионалния празник на PR специалиста, 07 юли, на събитие на PR организациите в страната, което се проведе с домакинството на The Site.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg