Симеон Петков от Факултета по журналистика на Софийски университет е стипендиант на БДВО за 2021 г., а специалната награда на семейството на проф. Петев е за Силвия Димитрова, ЮЗУ

0

За пета поредна година БДВО проведе конкурс за стипендиант на организацията на името на проф. Петев. Студенти от 3 университети – Софийски университет, УНСС и ЮЗУ, изпратиха есета по актуална за годината тема, която, разбираемо през 2021 г. беше „Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“.

стипендия петев 2021Симеон Петков, който е носителя на стипендията на БДВО поема и ангажимента да съдейства за провеждането на ключови събития и проекти на Дружеството.

 

стипендия петев 2021_2Наградата от семейството на проф. Петев е за есето на Силвия Димитрова, студентка в 4ти курс в бакалавърската програма Връзки с Обществеността на Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, с дипломен ръководител Димитрина Стефанова.

По думите на Тодор Петев, авторката на есето изхожда от позицията, че глобалната здравна и икономическа криза, породена от COVID – 19, извежда на преден план осъзнаването на централната роля на комуникацията с аудиториите и на властта, концентрирана в ръцете на комуникаторите. Тя излага редица наблюдения, свързани с отговорността на медиите, завръщането на държавата  и на експертите като важен източник на информация. Според Силвия, именно чрез осъзнаване на отговорността – професионална, гражданска и индивидуална – сред ПР специалистите, за преосмисляне на ситуацията, приоритетите си, и за пренастройване на ежедневието ще се стигне до една „висококачествена истинна и съдържателна комуникация с диалог“.

За първа година стипендията е в размер на 1000 лв. Това е възможно благодарение на ангажимента на Милен Филипов, доктор по Връзки с обществеността, защитил докторат във Факултета по Журналистика и масови комуникации към Софийския университет, с научен ръководител проф. д-р Тодор Петев.

Стипендиантите бяха обявени на професионалния празник на PR специалиста, 07 юли, на събитие на PR организациите в страната, което се проведе с домакинството на The Site.

Share.

Comments are closed.