59339718_2233177913640391_7920008522337615872_nРосица Вартоник  е основател и директор на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и  ръководи разработването и реализацията на иновативни образователни проекти. Има над 20-годишен опит в сферата на публичните комуникации във финансовия сектор. Отговаряла е за комуникационната политика и образователните програми на Комисията за финансов надзор, а преди това на „Българска фондова борса – София“. Към момента консултира Асоциацията на българските застрахователи в сферата на връзките с обществеността.

Росица има диплома от London School of Public Relations. Тя е също дипломиран финансов консултант и е член на ИДФК. Има магистърска степен по  „Икономика и мениджмънт” от СУ „Климент Охридски“ и  Университет „Еразмус”, Ротердам. Завършила е „Славянски филологии”, СУ “Климент Охридски”.